Julia Christina Eneroth

Skärmen verkar vara för liten för att sidan ska fungera optimalt.

Sputnikstol

Oct 2014 | Skolprojekt
Sputnikstolen är en avskalad, enkel, elegant stol vars utformning är baserad på sputniksatelitens geometrisk enkla runda kropp med tunna spröt till antenner. Detta har även kombinerats med en entasis hämtad från klassiskt arkitektur som ger benen det önskade uttrycket.

Stolen kan enkelt monteras ner i sina beståndsdelar för frakt och förvaring och är synnerligen lätt i konstruktionen.
4.
3.
2.
1.